11/16
Home / Hyoho Niten Ichi Ryu Kenjutsu /

Lorenzo Ricci with soke Takanori Kajiya - 2018

HNIR-1.jpg Gruppo italiano HNIR European Gasshuku 2018ThumbnailsTakanori-Kajiya-soke-photograph-by-Nguyen-Thanh-Thien-©-2015Gruppo italiano HNIR European Gasshuku 2018ThumbnailsTakanori-Kajiya-soke-photograph-by-Nguyen-Thanh-Thien-©-2015Gruppo italiano HNIR European Gasshuku 2018ThumbnailsTakanori-Kajiya-soke-photograph-by-Nguyen-Thanh-Thien-©-2015Gruppo italiano HNIR European Gasshuku 2018ThumbnailsTakanori-Kajiya-soke-photograph-by-Nguyen-Thanh-Thien-©-2015Gruppo italiano HNIR European Gasshuku 2018ThumbnailsTakanori-Kajiya-soke-photograph-by-Nguyen-Thanh-Thien-©-2015