HNIR-1.jpg
 
Lorenzo Ricci with soke Takanori Kajiya - 2018
  • Information