Home / Hyoho Niten Ichi Ryu Kenjutsu / HNIR European Gasshuku 2019 - GERMANIA 11